Vítejte v Setiho obchůdku. Produkty přidáváme postupňe a tak Vás žádáme o trpělivost. Děkujeme za pochopení.

Ochrana osobních údajů

Osoba, která vyplnila svoje údaje (dále jen „Poskytovatel“) na této internetové stránce www.mnamustky.eu, souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění se zpracováním svých takto poskytnutých osobních údajů, tj.: e-mailová adresa, jméno, příjmení, pohlaví, PSČ a dosažené vzdělání  Poskytovatelem s tím, že k osobním údajům Poskytovatele budou mít přístup, případně budou jeho osobní údaje zpracovávat výhradně členové nebo zaměstnanci Správce a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k dokončení obchodním účelům a to po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně po dobu, určenou zvláštními právními předpisy. Poskytovatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat písemnou formou pomocí kontaktního formuláře na stránkách www.mnamustky.eu. Poskytovatel potvrzuje, že byl Správcem informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i právo na jejich opravu, právo na poskytnutí vysvětlení záležitostí týkajících se zpracování jeho osobních údajů a dalších právech uvedených v § 12 a § 21 zákona a ve znění pozdějších úprav.

Správce se zavazuje, že neposkytne osobní údaje Poskytovatele třetím osobám, s výjimkou dopravců při dokončení obchodu a zaslání objednávky.